Мэдээлэл технологийн хурдацтай хөгжил нь орчин цагийн байгууллагын ажилтан, албан тушаалтны ур чадвар, өрсөлдөх байдал, үнэт зүйлийг зайлашгүй нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч байгаа билээ. Тиймээс бид мэдээлэл технологи, менежментийн салбарт манлайлагч байж дэлхийн стандарттай хөл нийлүүлэн алхаж, мэргэшсэн болон мэргэжлийн лидерүүдийг бэлтгэн гаргах хэрэгцээтэй байна. Дээрхи зорилгодоо нийцүүлэн Мэдээлэл Технологи Менежментийн Академийг 2014 онд байгуулан танхимын сургалтаар үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн бөгөөд 2017 онд ийнхүү хичээлийн хөтөлбөрөө онлайн, видео хувилбарт оруулан дэлхийн аль ч улс орон, хөдөө орон нутгаас цаг хугацаа, орон зай үл хамааран суралцах боломжийг нээлээ.

ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

JAVA

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

PHP

Get help to set up and configure your computer, home network and devices as well as profiles and privacy settings for Facebook, Twitter and other social networks.

C, C++, C#

Get help to set up and configure your computer, home network and devices as well as profiles and privacy settings for Facebook, Twitter and other social networks.

.NET

Get help to set up and configure your computer, home network and devices as well as profiles and privacy settings for Facebook, Twitter and other social networks.

ВЕБ ДИЗАЙН

HTML

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

CSS & BOOTSTRAP

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

JAVASCRIPT & JQUIRY

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ADOBE DREAMWEAVER

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ADOBE DREAMWEAVER

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ADOBE PHOTOSHOP

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ИНТЕРЕР ДИЗАЙН

AUTODESK

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

AUTOCAD

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

SKETCHUP

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

VRAY

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ADOBE PHOTOSHOP

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ВИДЕО ГРАФИК

3D MAYA

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

3D МAX

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

Вирэй

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

Мудбокс

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

Афтер эффэктс

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

Премиер про

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

Едиус

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

Иллустратор

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

PHOTOSHOP

ХЭВЛЭЛИЙН ЭХ БЭЛТГЭЛ

ADOBE PHOTOSHOP

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ADOBE AFFTER EFFECT

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ADOBE INDESIGN

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ADOBE PAGEMARKER

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

ЗАХИАЛАГТ СУРГАЛТ

OROCLE

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

INTERNET SECURITY

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

FIREWALL, ROOTER

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

MSSQL

Get experts to troubleshoot for you by connecting to your computer remotely.

Нийт усны эзлэхүүн 381 км³

Хөвсгөл дэлхийн арван долоон эртний нуурын нэг, 2 сая гаруй жилийн настай хэмээн тооцоолсон байдаг

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД


Explore Smarty