“DOWELL” нь бизнес эрхлэгчдэд мэргэжлийн стратеги төлөвлөлтөд суурилсан маркетингийн зөвлөх үйлчилгээ болон мэдээлэл харилцааг удирдагч, орчин үеийн Пи Ар-ын хөгжингүй арга, туршлага, бүтээлч сэтгэлгээг тусгасан брэндийн сурталчилгааны компанит ажлыг төлөвлөн гүйцэтгэх үйл ажиллагааг санал болгодог.

Competitive Rates & Project Quotes

Shopping quotes for your next mobile app development project? Get a quote from us! Offering competitive rates for experienced mobile app developers.

Маркетингийн стратеги төлөвлөлт:
- Байгууллагын болон бүтээгдэхүүний стратеги төлөвлөлтийг тодорхой үе шатны дагуу хийж гүйцэтгэнэ.
- Олон нийттэй харилцах сувгийн маркетинг (social network marketing) хөгжүүлэлт.
- Шинэ бүтээгдэхүүн зах зээлд нэвтрүүлэх.
- Бүтээгдэхүүнийг зах дээл дээр нэвтрүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж, гүйцэтгэлийг төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.
Онцгой үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлт:
- Сонгосон үйл ажиллагааны идэвхжүүлэлтийг төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлнэ.
- Олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах, идэвхжүүлэх, хянах
- Гэрээт маркетинг, бүтээгдэхүүнийг таниулах арга хэмжээ

Нийт усны эзлэхүүн 381 км³

Хөвсгөл дэлхийн арван долоон эртний нуурын нэг, 2 сая гаруй жилийн настай хэмээн тооцоолсон байдаг

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД


Explore Smarty