ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Мэдээллийн технологийн салбарын арвин туршлагатай баг хамт олон, мэргэшсэн мэргэжилтэн зөвлөхүүд тусгайлан боловсруулсан аргачлалын дагуу мэдээллийн технологийн консалтинг, зөвлөх үйлчилгээг үзүүлдэг. htp://webmax.mn

ПРОГРАММ ХАНГАМЖ

Байгууллагын үйл ажиллагааны онцлогт тохирсон шийдлүүд боловсруулах, цахим худалдаа, Санхүү, бүртгэл тооцоо, биллингийн системүүд, хурууны хээн дээр суурилсан төрөл бүрийн бүртгэлийн системүүд, цахим карт дээр суурилсан CRM, Борлуулалт, Гишүүнчлэл, Loyalty төрлийн системүүд, төслийн удирдлага, төсөв хяналтын ухаалаг системүүд. htp://ists.mn

СИСТЕМИЙН ИНТЕГРАЦ

2009 онд байгуулагдсан цагаас хойш бүхий л салбарын төрийн байгууллагад томоохон төслүүд хэрэгжүүлж, бизнесийн байгууллагуудад ERP систем нэвтрүүлэхдээ мэдээллийн системийн цогц шийдлийг нийлүүлж байна. htp://webmax.mn

БИЗНЕС ПРОЦЕСС РЕИНЖЕНЕРИНГ

Процессын судалгаа, ре-инжинеринг хийх, бизнес анализ, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагын судалгаа хийх системийн анализ, дизайн гаргах, системийн төлөвлөлт, архитектур боловсруулах, Data warehouse байгуулах, (B2B), (G2B), (G2G), (G4C) шийдлүүдийн хөгжүүлэлт. htp://ists.mn

ДЭД БҮТЭЦ

Байгууллагын өгөгдлийн сангийн дахин төлөвлөлт, олон төрлийн өөр хоорондоо уялдаа багатай системүүдийн интеграци хийх (EAI, ESB), өгөгдлийн сангийн нэгтгэл, шилжүүлэг, хяналт хийх, байгууллага хоорондын мэдээлэл солилцоог боловсронгуй болгох, хэрэглэгчийн болон Хандалтын эрхийн тогтолцоо бий болгох (SSO).htp://ists.mn

СУРГАЛТ

сервер тохиргоо, программ хангамж, сүлжээний аюулгүй байдал, бүтээгдэхүүн ашиглах, цахим үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг олон төрлийн сургалтад хамруулан ажиллаж байна.htp://xacsocialmedia.mn

Нийт усны эзлэхүүн 381 км³

Хөвсгөл дэлхийн арван долоон эртний нуурын нэг, 2 сая гаруй жилийн настай хэмээн тооцоолсон байдаг

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД


Explore Smarty