ERP СИСТЕМИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА

           БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГА НЬ АСАР ХУРДТАЙ ХУВЬСАН ӨӨРЧЛӨГДӨЖ БУЙ ӨНӨӨГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛД ӨӨРИЙН БАЙР СУУРИА ТОГТВОРТОЙ ХАДГАЛАХ, ӨСӨН ХӨГЖИХ, ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРАА ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, БУСДААС ТҮРҮҮЛЖ АЛХАХЫН ТУЛД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, ДОТООД НӨӨЦ БОЛОЛЦООГОО ОНОВЧТОЙ ТӨЛӨВЛӨЖ, УДИРДАХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГА ҮҮСЧ БАЙГАА НЬ БИЗНЕС БҮР ЯМАР НЭГЭН ХЭМЖЭЭГЭЭР ӨӨРСДИЙН БИЗНЕС ПРОЦЕССУУД БОЛОН МЭДЭЭЛЛИЙН ХЯНАЛТ, ХАМГААЛАЛТ, НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГААГ БҮХ ТҮВШИНД САЙЖРУУЛАХ, АЖЛЫН БҮТЭЭМЖЭЭ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, ҮРГҮЙ ЗАРДЛУУДАА БУУРУУЛАХ, ХҮНИЙ ХҮЧИН ЗҮЙЛСЭЭС ШАЛТГААЛСАН АЛДААГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛГООР МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙГ АМИН ЧУХАЛ ХЭРЭГСЭЛ БОЛГОН АШИГЛАХАД ХҮРГЭЖ БАЙНА

           АЛИВАА БИЗНЕСИЙГ АМЖИЛТТАЙ ЯВУУЛАХЫН ТУЛД ТҮҮХИЙ ЭД, ХӨРӨНГӨ САНХҮҮ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, БАРАА МАТЕРИАЛ, ХУДАЛДАН АВАГЧ, БЭЛТГЭН НИЙЛҮҮЛЭГЧ, АЖИЛТАН, БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЗЭРЭГ БҮХ НӨӨЦ, ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН ОНОВЧТОЙ, УЯЛДАА ХОЛБООТОЙ ЗОХИЦУУЛАЛТЫГ УДИРДАХ БОЛОМЖ БҮХИЙ ПРОГРАМ ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМ АШИГЛАХ НЬ ЧУХАЛ БОЛООД БАЙГАА ЮМ

           ЭНЭХҮҮ ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГА НЬ БИЗНЕСИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ АВТОМАТЖУУЛЖ, НӨӨЦ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ХИЙХ ERP СИСТЕМИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ ШАЛТГААН БОЛСОН

СИСТЕМИЙН ЗОРИЛГО

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭГЖ ХЭЛТСҮҮДЭД АШИГЛАЖ БУЙ ХООРОНДОО ҮЛ ХАМААРАЛТАЙ ОЛОН ТӨРЛИЙН ПРОГРАМУУДЫГ ХАЛЖ, МЭДЭЭЛЛИЙН ДАВХАРДАЛГҮЙ НЭГДСЭН САНГ БИЙ БОЛГОЖ, БҮХ ТҮВШИНД ШУУРХАЙ, БОДИТ МЭДЭЭ ТАЙЛАНГ ЦАГ ХУГАЦААНД НЬ ХҮРГЭЖ, УДИРДЛАГЫН НЭГДМЭЛ БАЙДЛЫГ ХАНГАСНААР ДЭЭР ДУРДСАН БҮХ ТӨРЛИЙН НӨӨЦИЙГ ЗӨВ ЗОХИСТОЙ, АШИГТАЙ ТӨЛӨВЛӨЖ, УДИРДАХ БОЛОМЖИЙГ ОЛГОХ ЯВДАЛ ЮМ

СИСТЕМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

- ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДЛАГА
- БАРИМТ БИЧГИЙН УДИРДЛАГА
- ТӨСЛИЙН УДИРДЛАГА
- ХАРИЛЦАГЧИЙН УДИРДЛАГА
- ХАНГАМЖ НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН УДИРДЛАГА
- САНХҮҮГИЙН УДИРДЛАГА
- УДИРДЛАГЫН УДИРДЛАГА

Нийт усны эзлэхүүн 381 км³

Хөвсгөл дэлхийн арван долоон эртний нуурын нэг, 2 сая гаруй жилийн настай хэмээн тооцоолсон байдаг

ХАРИЛЦАГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД


Explore Smarty